88 – ci     MÖVSÜM

 

 

                         Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                      
                            2020 – ci  ilin   FEVRAL  ayı üçün repertuarı

 

1 fevral

Saat 12.00, 14.00                        S.Y.Marşak   “PİŞİYİN EVİ”

Saat16.00                                     C.Rodari     “ÇİPOLLİNO”     (rus dilində)

 

2 fevral

Saat 12.00, 14.00                        A.Şaiq “TIQ – TIQ VƏ  TAQ-TAQ IN NAĞILI”

Saat 16.00                                    Rus xalq nağılı     “QOĞAL”      (rus dilində)

 

7 fevral

Saat 12.00, 14.00                          M.Seyidzadə     “CIRTDAN”   

Saat,16.00                                      M.Seyidzadə     “ÜÇ CƏSUR”    (rus dilində)

 

8 fevral

Saat 12.00,14.00,16.00                 Z.Rüfət oğlu      “YEDDİ  NAR ÇUBUĞU”   

 

9 fevral

Saat 12.00,14.00                           Ərəb xalq nağılı  “ƏLİBABA VƏ QIRX  QULDUR”

Saat 16.00                                     Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”    (rus dilində)

 

14 fevral

Saat 12.00, 14.00                          L.Bomon      “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”

Saat 16.00                                     Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

15 fevral

Saat 12.00, 14.00                          Ş.Perro  “QIRMIZI  PAPAQ”

Saat 16.00                                     C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

 

16 fevral

Saat 12.00,14.00                           Rus xalq nağılı    “TURP”  

Saat 16.00                                     Azərbaycan xalq nağılı       “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM “ 

 

21fevral

Saat 12.00,14.00                            A.Lindqren “KARLSON”

Saat 16.00                                      A.Lindqren “KARLSON”    (rus dilində)

 

22 fevral

Saat 12.00,14.00                            C.Barri     “PİTER PEN”    

Saat 16.00                                       Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”    (rus dilində)

 

23 fevral

Saat 12.00, 14.00                          Azərbaycan xalq nağılı     “AĞ BABANIN NAĞILI”

Saat 16.00                                     Azərbaycan xalq nağılı       “ŞƏNGÜLÜM,  MƏNGÜLÜM “ 

 

28fevral

Saat 12.00, 14.00                           Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”      

Saat 16.00                                      Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)

 

29 fevral

Saat 12.00, 14.00                           V.İlyuxov    “OYAQ GÖZƏL”  

Saat 16.00                                      V.İlyuxov    “OYAQ GÖZƏL”   (rus dilində)