88 – ci     MÖVSÜM

 

 

                         Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                      
                            2020 – ci  ilin   YANVAR  ayı üçün repertuarı

 

1,2,3,4,5,6  yanvar

Saat 12.00,14.00, 16.00, 18.00                         “YENİ İL KARNAVALI”

 

10 yanvar

Saat 12.00, 14.00                        L.Bomon      “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”

Saat 16.00                                   Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

11 yanvar

Saat 12.00, 14.00                         Rus xalq nağılı    “TURP”  

Saat 16.00                                    C.Rodari     “ÇİPOLLİNO “(rus dilində)

 

12 yanvar

Saat 12.00, 14.00,16.00               Z.Rüfət oğlu      “YEDDİ  NAR ÇUBUĞU” 

  

17 yanvar

Saat 12.00, 14.00                          Rus xalq nağılı     “QOĞAL”  

Saat 16.00                                     Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

18 yanvar

Saat 12.00,14.00                          V.İlyuxov    “OYAQ GÖZƏL”  

Saat 16.00                                    V.İlyuxov    “OYAQ GÖZƏL”   (rus dilində)

 

19 yanvar

Saat 12.00, 14.00                         Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”  

Saat 16.00                                    Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”     (rus dilində)

 

24 yanvar

Saat 12.00, 14.00                          C.Rodari     “ÇİPOLLİNO”    

Saat16.00                                      C.Rodari     “ÇİPOLLİNO”     (rus dilində)

 

25 yanvar

Saat 12.00,14.00                            Ə.Oruc      “ZINQIROVLU PİŞİK”  

Saat 16.00                                      Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

26 yanvar

Saat 12.00, 14.00,16.00                  S.Y.Marşak   “PİŞİYİN EVİ”

Saat 18.00                                       Azərbaycan xalq nağılı       “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM “ 

 

27 yanvar

Saat 12.00, 14.00,16.00                 A.Şaiq “TIQ – TIQ VƏ TAQ- TAQ IN NAĞILI”

Saat 18.00                                      C.Rodari     “ÇİPOLLİNO”     (rus dilində)

 

28  yanvar

Saat 12.00, 14.00,16.00                 Ş.Perro  “QIRMIZI PAPAQ”        

Saat 18.00                                      Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

29  yanvar

Saat 12.00, 14.00,16.00                 N.Kazımov       “ƏLƏDDİN”

Saat 18.00                                      Azərbaycan xalq nağılı       “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM “ 

 

30  yanvar

Saat 12.00, 14.00,16.00                 Ərəb xalq anğılı  “ƏLİBABA VƏ QIRX  QULDUR”

Saat 18.00                                      Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

31 yanvar

Saat 12.00, 14.00,16.00                 C.Barri     “PİTER PEN”    

Saat 18.00                                      Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)