88 – ci     MÖVSÜM

 

 

                         Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                      
                            2019 – cu  ilin  OKTYABR ayı üçün repertuarı

 

4 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                         C.Barri     “PİTER PEN”    

Saat 16.00                                    Azərbaycan xalq nağılı       “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM”    

 

5 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                        Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”

Saat 16.00,                                  Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

6 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                         M.Seyidzadə   “CIRTDAN” 

Saat 16.00                                    M.Seyidzadə     “ÜÇ CƏSUR”    (rus dilində)

 

12 oktyabr

Saat   12-00                                   MAP Bakı Teatr Festivalı

                                                                   ” ZOLUŞKA “

                                                      Kukolnıy dom teatrı (Rusiya)

13 oktyabr

 saat  12-00                                MAP Bakı Teatr Festivalı

                                                         ” YATMIŞ  GÖZƏL “

                                                    Kukolnıy dom teatrı (Rusiya)

18 oktyabr

Saat 12.00,14.00                          K.Kollodi     “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”

Saat 16.00                                    K.Kollodi     “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ” (rus dilində)

 

19 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                         Ərəb xalq nağılı   “ƏLİBABA VƏ QIRX QULDUR”   

Saat 16.00                                    Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

20 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                          Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”  

Saat 16.00                                     Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”  (rus dilində)

 

25 oktyabr

Saat 12.00,14.00                            V.İlyuxov    “OYAQ GÖZƏL”  

Saat 16.00                                      V.İlyuxov    “OYAQ GÖZƏL”       (rus dilində)

 

26 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                          S.Y.Marşak   “PİŞİYİN EVİ”

Saat 16.00                                      Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

27 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                          Rus xalq nağılı    “TURP”  

Saat 16.00                                      Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)