88 – ci     MÖVSÜM

 

 

                         Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                      
                            2019 – cu  ilin  SENTYABR ayı üçün repertuarı

 

15 sentyabr

Saat 12.00, 14.00                      M.Seyidzadə  “CIRTDAN”

Saat 16.00                        M.Seyidzadə   “ÜÇ CƏSUR”  (rus dilində)

 

20 sentyabr

Saat 12.00, 14.00                      S.Y. Marşak “PİŞİYİN EVİ”

Saat 16.00                                  Rus  xalq nağılı   “QOĞAL”   (rus dilində)

 

21 sentyabr

Saat 12.00, 14.00,                      Rus xalq nağılı   “MAŞA VƏ AYI

Saat 16.00                      Rus xalq nağılı     “MAŞA VƏ AYI”  (rus dilində)

 

22 sentyabr

Saat 12.00,14.00                        Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”

Saat 16.00                          C.Rodari “ÇİPOLLİNO” (rus dilində)

 

27  sentyabr

Saat 12.00, 14.00                       Türk xalq nağılı “KƏLOĞLAN”

Saat 16.00                                  Azərbaycan xalq nağılı “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM”

 

28 sentyabr

Saat 12.00,14.00                         C.Barri “PİTER PEN”

Saat 16.00                               Rus  xalq nağılı   “QOĞAL”   (rus dilində)

 

29 sentyabr

Saat 12.00, 14.00                         A.Şaiq  “TIQ-TIQ VƏ TAQ- TAQ IN NAĞILI”  

Saat 16.00                             Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”    (rus dilində)