87 – ci     MÖVSÜM

 

                                  Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                       2019 – cu  ilin  FEVRAL  ayı üçün repertuarı

 

1 fevral

Saat 12.00, 14.00                        C. Barri   “PİTER PEN”  

Saat16.00                       Azərbaycan xalq nağılı  “ŞƏNGÜLÜM MƏNGÜLÜM”   

    

2 fevral

Saat 12.00, 14.00                      L.Bomon      “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”

Saat 16.00,18.00                      Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

3 fevral

Saat 12.00, 14.00                   M.Seyidzadə   “CIRTDAN”

Saat 16.00 ,18.00                 M.Seyidzadə   “ÜÇ CƏSUR”   (rus dilində)

 

8 fevral

Saat 12.00,14.00                V.İlyuxov    “OYAQ GÖZƏL”

Saat 16.00                            V.İlyuxov    “OYAQ GÖZƏL”       (rus dilində)

 

9 fevral

Saat 12.00,14.00               Azərbaycan xalq nağılı     “AĞ BABANIN NAĞILI”  

Saat 16.00,18.00              Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

10  fevral 

Saat 12.00, 14.00          C. Barri    “PİTER PEN”  

Saat 16.00,18.00          T.Ağayev     “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)

 

15 fevral

Saat 12.00, 14.00        Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”  

Saat 16.00                    Rus xalq nağılıı   “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

16 fevral

Saat 12.00, 14.00          Rus xalq nağılı    “TURP”  

Saat16.00, 18.00          C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

 

17 fevral

Saat 12.00,14.00          Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”

Saat 16.00,18.00          Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

22 fevral

Saat 12.00,14.00          Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”  

Saat 16.00                   Azərbaycan xalq nağılı  “ŞƏNGÜLÜM MƏNGÜLÜM”     

   

23 fevral

Saat 12.00, 14.00             Ərəb xalq nağılı   “ƏLİBABA VƏ QIRX QULDUR”   

Saat 16.00,18.00             Rus xalq nağılıı   “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

24 fevral 

Saat 12.00, 14.00          A.Şaiq   “TIQ – TIQ VƏ TAQ – TAQ IN NAĞILI”

Saat 16.00,18.00          Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)