87 – ci     MÖVSÜM

 

 

                         Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                      
                                          2019 – cu  ilin  İYUN ayı üçün repertuarı

 

1 iyun

Saat 12.00, 14.00                          A.Lindqren “KARLSON”

Saat 16.00 ,18.00                          A.Lindqren “KARLSON”         (rus dilində)

 

2 iyun

Saat 12.00, 14.00                          C.Barri     “PİTER PEN”    

Saat 16.00,18.00                            T.Ağayev    “QOÇAQ ƏHMƏD”  (rus dilində)

 

5 iyun

Saat 12.00. 14.00                          K.Ağayeva   “GÖYÇƏK FATMA”

Saat 16.00                             Rus xalq nağılı    DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

6  iyun

Saat 12.00, 14.00                          A.Şaiq     “TIQ – TIQ VƏ –TAQ-TAQ IN NAĞILI”  

Saat 16.00                                C.Rodari     “ÇİPOLLİNO”     (rus dilində)

 

7 iyun

Saat 12.00,14.00                      K.Kollodi     “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”

Saat 16.00                                K.Kollodi     “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”  (rus dilində)

 

8 iyun

Saat 12.00, 14.00                          Ərəb xalq anğılı  “ƏLİBABA VƏ QIRX  QULDUR”

Saat 16.00, 18.00                          Rus xalq nağılı     “QOĞAL”     (rus dilində)

 

9 iyun

Saat 12.00,14.00                           Rus xalq nağılı     “MAŞA VƏ AYI”

Saat 16.00                               Rus xalq nağılı      “MAŞA VƏ AYI”  (rus dilində)

 

14 iyun

Saat 12.00,14.00                           C.Barri     “PİTER PEN”    

Saat 16.00                                     Rus xalq nağılı      “MAŞA VƏ AYI”  (rus dilində)

 

15 iyun

Saat 12.00, 14.00                          Rus xalq nağılı     “TURP”

Saat 16.00                              Rus xalq nağılı      “QOĞAL”    (rus dilində)

 

16 iyun

Saat 12.00, 14.00                         Ş.Perro     “QIRMIZI PAPAQ”

Saat 16.00                                Rus xalq nağılı     “DURNA BALIĞI”    (rus dilində)

 

17 iyun

Saat 12.00, 14.00                         Rus xalq nağılı      “QOĞAL”   

Saat 16.00, 18.00                         Rus xalq nağılı      “QOĞAL”    (rus dilində)

 

21 iyun

Saat 12.00,14.00                          L.Bomon   “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”   

Saat 16.00                                    Rus xalq nağılı      “MAŞA VƏ AYI”  (rus dilində)

 

22 iyun

Saat 12.00,14.00                           Türk xalq nağılı      “KƏLOĞLAN”

Saat 16.00, 18.00                          C.Rodari       “ÇİPOLLİNO”   (rus dilində)

 

23 iyun

Saat 12.00, 14.00                           S.Y.Marşak  “PİŞİYİN EVİ

Saat 16.00,18.00                            Rus xalq nağılı     “DURNA BALIĞI”    (rus dilində)

 

26 iyun

Saat 12.00, 14.00                           M.Seyidzadə    “CIRTDAN”

Saat 16.00, 18.00                           M.Seyidzadə     “ÜÇ CƏSUR”    (rus dilində)

 

28 iyun

Saat 12.00, 14.00                           Rus xalq nağılı     “TURP”

Saat   16.00                                     Rus xalq  nağılı     “QOĞAL”    (rus dilində)

 

29 iyun

Saat  12.00, 14.00                          Rus xalq nağılı     “MAŞA VƏ AYI”  

Saat  16.00, 18.00                          Rus xalq nağılı     “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)

 

30 iyun

Saat 12.00, 14.00                          Türk xalq nağılı      “KƏLOĞLAN”

Saat  16.00 , 18.00                          C.Rodari     “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)