87 – ci     MÖVSÜM

 

                                  Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                       2018 – ci  ilin  DEKABR  ayı üçün repertuarı

1 dekabr

Saat 12.00, 14.00                      C.Rodari  “ÇİPOLLİNO”    

Saat16.00,18.00                       C.Rodari  “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

 

2 dekabr

Saat 12.00, 14.00                      Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”

Saat 16.00,18.00                      Rus xalq nağılı     “QOĞAL (rus dilində)

 

7 dekabr 

Saat 12.00, 14.00                      V.İlyuxov  “OYAQ GÖZƏL”

Saat 16.00                                   V.İlyuxov  “OYAQ GÖZƏL”rus dilində)

 

8 dekabr

Saat 12.00,14.00                      Rus xalq nağılı     “QOĞAL”  

Saat 16.00,18.00                     Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

9 dekabr

Saat 12.00, 14.00                    S.Y.Marşak  “PİŞİYİN EVİ”

Saat 16.00,18.00                    C.Rodari  “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

 

14 dekabr

Saat 12.00,14.00                     K.Ağayeva   “GÖYÇƏK FATMA”

Saat 16.00                                 Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

15 dekabr 

Saat 12.00, 14.00                    N.Kazımov   “ƏLƏDDİN”

Saat 16.00,18.00                     T.Ağayev “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)

 

16 dekabr

Saat 12.00, 14.00                    Ərəb xalq nağılı  “ƏLİBABA VƏ QIRX QULDUR”

Saat 16.00,18.00                    Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

21 dekabr

Saat 12.00, 14.00 , 16.00                   M.Seyidzadə   “CIRTDAN”

 

22 dekabr

Saat 12.00,14.00                     A.Şaiq   “TIQ-TIQ və TAQ-TAQIN NAĞILI”

Saat 16.00,18.00                     T.Ağayev “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)

     

23 dekabr

Saat 12.00, 14.00                      Rus xalq nağılı “Turp”   

Saat 16.00,18.00                      Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

26 – 31  dekabr

Saat 12.00, 14.00,16.00, 18.00                  QIŞ NAĞILI