87 – ci     MÖVSÜM

 

                                  Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                       2019 – cu  ilin  APREL  ayı üçün repertuarı

 

5 aprel 

Saat 12.00, 14.00                         C.Barri     “PİTER PEN”    

Saat16.00                                     C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”       (rus dilində)

 

6 aprel

Saat 12.00, 14.00                         N.Kazımov   “ƏLƏDDİN”

Saat 16.00, 18.00                         Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

7 aprel

Saat 12.00, 14.00                         Rus xalq nağılı     “QOĞAL”  

Saat 16.00 ,18.00                         Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

12 aprel

Saat 12.00, 14.00                         S.Y.Marşak  “PİŞİYİN EVİ”

Saat 16.00                                    C.Rodari  “ÇİPOLLİNO”       (rus dilində)

 

13 aprel

Saat 12.00, 14.00                          Rus xalq nağılı    “TURP”  

Saat 16.00, 18.00                          Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

14 aprel

Saat 12.00, 14.00                         Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”

Saat 16.00, 18.00                         Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

16 aprel

                                                        Narkomaniyaya qarşı mübarizə

Saat 14.00                                    M.Seyidzadə   “CIRTDAN”  (rus dilində)

 

17 aprel

                                                        Narkomaniyaya qarşı mübarizə”   

Saat 14.00                                    Türk xalq nağılı      “KƏLOĞLAN”

 

18 aprel

                                                         Narkomaniyaya qarşı mübarizə

Saat 14.00                                     A.Şaiq“TIQ – TIQ VƏ –TAQ-TAQ IN NAĞILI”

 

19 aprel

Saat 12.00, 14.00                           Rus xalq nağılı    “TURP”  

Saat 16.00                                      C.Rodari  “ÇİPOLLİNO”       (rus dilində)

 

20 aprel

Saat 12.00, 14.00                          Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”  

Saat 16.00, 18.00                           Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

21 aprel

Saat 12.00, 14.00                           C.Barri     “PİTER PEN”    

Saat 16.00, 18.00                           Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

                         Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                      
                                          2019 – cu  ilin  MAY  ayı üçün repertuarı

 

1 may

Saat 12.00, 14.00, 16.00              Türk xalq nağılı      “KƏLOĞLAN”

Saat18.00                                     Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

2 may

Saat 12.00, 14.00, 16.00              Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”  

Saat  18.00                                   Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”  (rus dilində)

 

3may

Saat 12.00, 14.00,16.00                 Rus xalq nağılı    “TURP”  

Saat 18.00                                      Azərbaycan xalq nağılı     “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM”   

 

4 may

Saat 12.00,14.00,16.00                 Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”

Saat 18.00                                     Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)

 

5 may

Saat 12.00,14.00,16.00                A.Şaiq   “TIQ – TIQ VƏ –TAQ-TAQ IN NAĞILI”  

Saat  18.00                                   Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

9 may

Saat 12.00, 14.00                         C.Barri     “PİTER PEN”

Saat 16.00, 18.00                         Rus xalq nağılı     “QOĞAL”      (rus dilində)

 

10 may

Saat 12.00, 14.00                         M.Seyidzadə     “CIRTDAN”   

Saat 16.00                                    M.Seyidzadə     “ÜÇ CƏSUR”    (rus dilində)

 

11 may

Saat 12.00, 14.00                         Ərəb xalq nağılı   “ƏLİBABA VƏ QIRX QULDUR”   

Saat 16.00, 18.00                         Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

12 may

Saat 12.00,14.00                          Türk xalq nağılı      “KƏLOĞLAN”

Saat 16.00,18.00                           T.Ağayev    “QOÇAQ ƏHMƏD”  (rus dilində)

 

17 may

Saat 12.00,14.00                          K.Kollodi     “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”

Saat 16.00                                    K.Kollodi     “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”  (rus dilində)

 

19 may

Saat 12.00, 14.00                           Rus xalq nağılı    “TURP”  

Saat 16.00, 18.00                           Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

24 may 

Saat 12.00, 14.00                          Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”  

Saat 16.00                                      Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)

 

25 may

Saat 12.00,14.00                           S.Y.Marşak   “PİŞİYİN EVİ

Saat 16.00, 18.00                          C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

 

26 may

Saat 12.00, 14.00                           Ş.Perro  “QIRMIZI PAPAQ”

Saat 16.00, 18.00                           Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”    (rus dilində)

 

28 may

Saat 12.00, 14.00.                          Azərbaycan xalq nağılı     “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM

Saat 16.00,18.00                            Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

31 may

Saat 12.00, 14.00                            Ə.Səmədli   “CİK – CİK  XANIM”    

Saat 16.00                                       Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)