87 – ci     MÖVSÜM

 

                                  Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                       2018 – ci  ilin  OKTYABR  ayı üçün repertuarı

5 oktyabr

Saat 12.00, 14.00,16.00               Ə.Oruc   “ZINQIROVLU PİŞİK”

 

6 oktyabr

Saat 12.00, 14.00,16.00               Rus xalq nağılı     “QOĞAL

 

7 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                       N.Kazımov    “ƏLƏDDİN”

Saat 16.00                                   Azərbayan xalq nağıl    “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM

 

12 oktyabr

Saat 12.00,14.00                         C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    

Saat 16.00                                   C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

 

13 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                        M.Seyidzadə   “CIRTDAN”

Saat 16.00                                   M.Seyidzadə    “ÜÇ CƏSUR”   (rus dilində)

 

14 oktyabr

Saat 12.00,14.00                         Ərəb xalq nağılı    “ƏLİBABA VƏ QIRX QULDUR”

Saat 16.00                                   Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

 

19 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                      Ş.Perro    “ÇƏKMƏLİ PİŞİK”

Saat 16.00                                    Rus xalq nağılı    “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

20 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                         A.Lindqren   “KARLSON”

Saat 16.00                                    A.Lindqren   “KARLSON” (rus dilində)

 

21 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                         M.Seyidzadə   “CIRTDAN”

Saat 16.00                                    M.Seyidzadə    “ÜÇ CƏSUR”   (rus dilində)

 

26 oktyabr

Saat 12.00,14.00                          K.Kollodi   “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”

Saat 16.00                                    K.Kollodi   “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”  (rus dilində) 

  

27 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                          K.Ağayeva    “GÖYÇƏK FATMA”

Saat 16.00                                      Rus xalq nağılı    “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

28 oktyabr

Saat 12.00, 14.00                           L.Bomon    “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”

Saat 16.00                                      Rus xalq nağılı    “QOĞAL”    (rus dilində)