Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                                                 2018 ci- ilin  İYUN  ayı üçün repertuarı

1  iyun

Saat 12.00, 14.00           Ə.Oruc   “ZINQIROVLU PİŞİK”

Saat16.00                       T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

 

2  iyun

Saat 12.00, 14.00           L.Bomon “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”

Saat 16.00                      Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

 

3 iyun

Saat 12.00, 14.00          S.Y.Marşak  “PİŞİYİN EVİ”

Saat 16.00                      Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

8 iyun

Saat 12.00,14.00          A.Lindqren  “KARLSON”

Saat 16.00                    A.Lindqren  “KARLSON”    (rus dilində)

 

9  iyun

Saat 12.00, 14.00,       K.Ağayeva   “GÖYÇƏK FATMA”

Saat 16.00                    Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

 

10 iyun

Saat 12.00,14.00        N.Kazımov        “ƏLƏDDİN”

Saat 16.00                   T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

 

15 iyun

Saat 12.00, 14.00         A.Şaiq “TIQ-TIQ  və  TAQ-TAQ in  nağılı”

Saat 16.00                     Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

 

16 iyun

Saat 12.00, 14.00           M.Seyidzadə   “Cırtdan

Saat 16.00                       Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

17 iyun

Saat 12.00, 14.00            Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”

Saat 16.00                        T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

 

18 iyun

Saat 12.00,14.00             V.İlyuxov  “OYAQ  GÖZƏL”

Saat 16.00                        Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

19 iyun

Saat 12.00, 14.00             Rus xalq nağılı “Turp”

Saat 16.00                        Rus xalq nağılı   “QOĞAL”   (rus dilində)

 

22 iyun 

Saat 12.00, 14.00            Ş.Perro   “ÇƏKMƏLİ PİŞİK”

Saat16.00                        T.Ağayev  “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

 

23 iyun

Saat 12.00, 14.00           A.Şaiq   “TIQ – TIQ VƏ TAQ – TAQ  ın nağılı”

Saat 16.00                      Rus xalq nağılı     “DURNA  BALIĞI” (rus dilində)

 

24 iyun

Saat 12.00, 14.00            Rus xalq nağılı     “QOĞAL”

Saat 16.00                       Rus xalq nağılı     “QOĞAL”     (rus dilində)

 

26 iyun

Saat 12.00, 14.00            Ə.Səmədov     “CİK – CİK XANIM”

Saat 16.00                       T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

 

29 iyun

Saat 12.00,14.00            C.Rodari    “ÇİPOLLİNO”

Saat 16.00                      Rus xalq nağılı  “QOĞAL”  ( rus dilində)

 

30  iyun

Saat 12.00,14.00          K.Kollodi   “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”

Saat 16.00                     T.Ağayev “QOÇAQ  ƏHMƏD” (rus dilində)