88 – ci     MÖVSÜM

 

 

                         Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                      
                            2019 – cu  ilin  NOYABR ayı üçün repertuarı

 

1 noyabr

Saat 12.00, 14.00                        Azərbaycan xalq nağılı      “AĞ BABANIN NAĞILI”

Saat16.00                                     Azərbaycan xalq nağılı       “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM”  

  

2 noyabr

Saat 12.00, 14.00                        Ərəb xalq anğılı  “ƏLİBABA VƏ QIRX  QULDUR”

Saat 16.00                                    Rus xalq nağılı     “QOĞAL”      (rus dilində)

 

3 noyabr

Saat 12.00, 14.00                          M.Seyidzadə     “CIRTDAN”   

Saat,16.00                                      M.Seyidzadə     “ÜÇ CƏSUR”    (rus dilində)

 

8 noyabr

Saat 12.00,14.00                           L.Bomon      “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”

Saat 16.00                                     Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)

 

9 noyabr

Saat 12.00,14.00                           Rus xalq nağılı    “TURP”  

Saat  16.00                                    Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

10 noyabr

Saat 12.00, 14.00                         Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”  

Saat 16.00                                    Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)

 

15 noyabr

Saat 12.00, 14.00                         A.Lindqren “KARLSON”

Saat 16.00                                    A.Lindqren “KARLSON”   (rus dilində)

 

16 noyabr

Saat 12.00,14.00,16.00                 A.Şaiq“TIQ – TIQ VƏ –TAQ-TAQ IN NAĞILI”

Saat  18.00                                   C.Rodari     “ÇİPOLLİNO”     (rus dilində)

 

17 noyabr

Saat 12.00,14.00,1600                   Ş.Perro  “QIRMIZI PAPAQ”

Saat 18.00                                      Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”    (rus dilində)

 

18 noyabr

Saat 12.00,14.00,16.00                  K.Ağayeva     “GÖYÇƏK FATMA”  

Saat18.00                                       Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)

 

19 noyabr

Saat 12.00, 14.00,16.00                 C.Barri     “PİTER PEN”    

Saat  18.00                                    Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

20 noyabr

Saat 12.00, 14.00,16.00                Ə.Səmədli    “CİK CİK XANIM”  

Saat  18.00                                    Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)

 

22 noyabr

Saat 12.00, 14.00                           K.Kollodi     “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”

Saat 16.00                                     K.Kollodi     “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”     (rus dilində)

 

23 noyabr

Saat 12.00, 14.00                          Rus xalq nağılı     “QOĞAL”  

Saat 16.00                                     Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

24 noyabr

Saat 12.00,14.00                           S.Y.Marşak   “PİŞİYİN EVİ

Saat 16.00                                     Azərbaycan xalq nağılı       “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM”

 

29 noyabr

Saat 12.00, 14.00                           N.Kazımov     “ƏLƏDDİN”    

Saat 16.00                                      C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

 

30 noyabr

Saat 12.00, 14.00.                          V.İlyuxov    “OYAQ GÖZƏL”  

Saat 16.00,                                     V.İlyuxov    “OYAQ GÖZƏL”     (rus dilində)