87 – ci     MÖVSÜM

 

                                  Abdulla  Şaiq adına  Azərbaycan  Dövlət  Kukla Teatrının

                                       2019 – cu  ilin  YANVAR  ayı üçün repertuarı

 

1.2,3,4,5,6,  yanvar      Saat 12.00,14.00,16.00,18.00             ” QIŞ NAĞILI “

 

11 yanvar

Saat 12.00, 14.00                         Azərbayxan xalq nağılı  “AĞ BABANIN NAĞILI”

Saat16.00                                      Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

12 yanvar

Saat 12.00, 14.00                        A.Şaiq  “TIQ-TIQ VƏ TAQ-TAQ IN NAĞILI”

Saat 16.00,18.00                         C.Rodari  “ÇİPOLLİNO”       (rus dilində)

 

13 yanvar 

Saat 12.00, 14.00                         M.Seyidzadə   “CIRTDAN”

Saat 16.00 ,18.00                         M.Seyidzadə   “ÜÇ CƏSUR”   (rus dilində)

 

18 yanvar

Saat 12.00,14.00                          Ə Oruc  “ZINQIROVLU PİŞİK”

Saat 16.00                                    C.Rodari  “ÇİPOLLİNO”       (rus dilində)

 

19 yanvar

Saat 12.00,14.00                               C.Barri    “PİTER PEN”

Saat 16.00,18.00                          Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

25  yanvar 

Saat 12.00, 14.00                         N.Kazımov   “ƏLƏDDİN”

Saat 16.00                                    Rus xalq nağılıı   “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

 

26 yanvar

Saat 12.00, 14.00, 16.00            K.Ağayeva   “GÖYÇƏK FATMA”

Saat 18.00                                   Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

 

27 yanvar

Saat 12.00, 14.00,16.00               Ərəb xalq nağılı   “ƏLİBABA VƏ QIRX QULDUR”   

Saat 18.00                                    C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

 

28 yanvar

Saat 12.00,14.00,16.00                 Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”

Saat 18.00                                     C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

 

29 yanvar

Saat 12.00,14.00,16.00                 V.İlyuxov “OYAQ GÖZƏL”

Saat 18.00                                     V.İlyuxov “OYAQ GÖZƏL”   (rus dilində)

 

30 yanvar

Saat 12.00, 14.00,16.00                Rus xalq nağılı   “MAŞA VƏ AYI”

Saat 18.00                                      C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

 

31 yanvar 

Saat 12.00, 14.00,16.00               S.Y.Marşak “ “PİŞİYİN EVİ”

Saat 18.00                                    Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)