GÖYÇƏK FATMA

KƏMALƏ  AĞAYEVA

 

             Milli folklorumuzun gözəl nümunəsi olan “Göyçək Fatma” nağılı əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa balalarımıza insanpərvərlik, ədalətli olmaq kimi gözəl duyğular aşılayır. Öz ögey anasının və ögey bacısının verdikləri zülmlərə mətanətlə sinə gərən Fatma küləyin apardığı yunu tapmaq üçün meşəyə gəlir. Burada Qarı ilə rastlaşır. Qarının qulluğunda övladı kimi dayanan Fatma ondan iyrənmir, hər bir işini ürəklə görür. Qızın bu nəcibliyini görən Qarı onun səadətə qovuşması üçün əlindən gələni edir. Xeyirxah Göyçək Fatma şahzadəyə ərə gedir. Bütün pisliklərinə və ona verdikləri olmazın zülmlərə baxmayaraq, Fatma ögey anasını və bacısını bağışlayır.

        Milli geyimlər, gözəl səhnə dekorasiyası, maraqlı rəqslər və diqqətçəkən aktyor oyunu tamaşaçını heyran edir.

Əvvəllər də teatrın repertuarında olan səhnə işi son olaraq fərqli səhnə tərtibatı ilə 2021-ci ilin 19 dekabrından teatrsevərlərin ixtiyarına verilib.

Azərbaycan  dilində olan birhissəli kukla tamaşası K. Ağayevanın eyniadlı pyesi əsasında hazırlanıb.

Tamaşanın səhnələşdirəni Rəhman Əlizadə, quruluşçu rejissoru Qurban Məsimov, quruluşçu rəssamı Rəvanə Yaqubova, bəstəkarı Oqtay Zülfüqarovdur.